top of page

Doelgroep

Op de schoolclub van Kwartier zijn alle kinderen welkom die om verschillende redenen geen passende plek hebben in het onderwijs.

 

De schoolclub is voor kinderen in de basisschoolleeftijd (4 t/m 12 jaar). De kinderen bij Kwartier zijn allemaal gebaat bij extra ondersteuning, structuur en aandacht, omdat er bijvoorbeeld sprake is van gedragsproblematiek, autisme, ADHD en/of een (taal)ontwikkelingsstoornis.

 

De schoolclub biedt een oplossing voor een drietal doelgroepen.

23.png

1.

Kinderen waarbij het momenteel niet goed gaat in de klas, waarbij er minder onderwijs mogelijk is. De schoolclub draagt bij aan het behouden van een ritme en een dagstructuur en het reïntegreren in de klas.

22.png

2.

Kinderen die wachten op een vervolgplek in het onderwijs (thuiszitters)

24.png

3.

Kinderen die wachten op een geschikte plek bij een zorginstelling/dagbesteding of behandelgroep.

WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.51_edite

Groep Stella

Bij de 'Pré Klas' van Kwartier komen kinderen die vanwege een ontwikkelingsachterstand (nog) niet naar school gaan. Veel van deze kinderen hebben een korte spanningsboog, moeite met het functioneren in een groep, hebben een (zeer) kleine woordenschat en/of praten nog helemaal niet. Er wordt gezocht wat passend is: speciaal onderwijs of een plek in de zorg. Samen met de kinderen wordt er gewerkt aan het vergroten van de zelfredzaamheid, het aanleren van (voor)schoolse vaardigheden en het reguleren van de emoties. Voor elk kind wordt een maatwerkplan gemaakt, welke wordt afgestemd met de betrokkenen en de ouders. Op de groep werken een jeugdzorgwerker en een stagiaire en er is plek voor maximaal vijf kinderen. Overkoepelend is een gedragswetenschapper betrokken.

Groep Nova

Op de 'Terug naar de Klas' groep van Kwartier, komen kinderen die om verschillende redenen niet naar school gaan. Veel van hen wachten op een plek in het speciaal (basis)onderwijs. Soms komen er ook kinderen van het speciaal onderwijs en die daar (deels) thuis zijn komen te zitten. Bij Kwartier bieden we ondersteuning aan deze kinderen om zich te blijven ontwikkelen en daarnaast de thuissituatie te ontlasten. De begeleiding op de groep richt zich op het verbeteren van de emotieregulatie en de sociale vaardigheden. Verder wordt er gewerkt aan de randvoorwaarden om te kunnen meedraaien in het onderwijs, zoals vaardigheden die komen kijken bij het maken van een taak: 'Wat heb ik nodig om mijn taak te starten? Wat kan ik doen als ik het moeilijk vind? Wat als ik denk dat ik het niet kan?' Er wordt dus geen didactische ondersteuning geboden in het maken van de taak. Op de groep staan een jeugdzorgwerker een een derdejaars stagiaire en er is plek voor maximaal vijf kinderen. Overkoepelend is een gedragswetenschapper betrokken.

WhatsApp Image 2023-11-23 at 11.51.15 AM.jpeg

Onze groepen

Wat doen we wel?

Trainen van schoolse vaardigheden, zoals taakgerichtheid, concentratie, volgen van een structuur, plan- en uitvoerende vaardigheden
 

Emotieregulatie 


Zelfredzaamheid & Zelfvertrouwen

Sociale vaardigheden


Eventueel de overgang naar een nieuwe zorg/onderwijsplek begeleiden

Wat doen we niet?

Remedial Teaching

 

Opvang

 

Schooladvies

 

Dagbehandeling

Aanmelden

1

Aanmelden

Aanmelder (School, OKT, enz.) neemt contact op met het SWV. 
 

Let op! Ouders kunnen hun kind dus niet zelf aanmelden bij het SWV voor een traject bij Kwartier.

2

Beoordeling

Wanneer het SWV en de verwijzer tot de conclusie komen dat de Schoolclub van Kwartier de geschikte plek is, vult de verwijzer het aanmeldformulier in.

3

Starten op de schoolclub

Zodra het SWV heeft aangegeven dat er een plek is voor het betreffende kind, neemt Kwartier contact op met ouders om een kennismaking te plannen.
Daarna kan het kind starten bij Kwartier!

bottom of page